loading

Prawo Karne:

  • prawo karno- gospodarcze
  • prawo karno- medyczne
  • prawo karno – skarbowe
  • obrona w postępowaniu karnym, na wszystkich jego etapach – podczas postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia) oraz rozprawy sądowej
  • pełnienie funkcji obrońcy na etapie postępowania wykonawczego (m.in. odroczenie i przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
  • sporządzenie apelacji lub kasacji w sprawie karnej, wniosku o wznowienie postępowania
  • reprezentacja pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego, oskarżyciela posiłkowego na wszystkich etapach postępowania karnego
  • sporządzenie prywatnego lub subsydiarnego aktu oskarżenia