loading

Prawo rodzinne i spadkowe:

 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • wydziedziczenie
 • dział spadku
 • ustalenie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe
 • zachowek
 • rozwód i separacja
 • podział majątku
 • pozbawienie bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej
 • alimenty
 • kontakty z dzieckiem, ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • przysposobienie (adopcja) ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa ustanowienie rozdzielności majątkowej postępowanie w sprawach nieletnich

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę z umów
 • sprawy o świadczenia niepieniężne z umów
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczanie wykonania umów
 • polubowna, sądowa i komornicza windykacja należności od nierzetelnych kontrahentów