loading

Prawo lokalowe:

  • Reprezentowanie w sprawach o eksmisję, zapłatę czynszu i opłat eksploatacyjnych
  • Pomoc prawna przy ustanawianiu odrębnej własności lokali
  • Doradzanie przy tworzeniu wspólnot mieszkaniowych
  • Sporządzanie i analiza projektów umów w sprawie zarządu nieruchomością wspólną
  • Obsługa prawna wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych