Wróć do aktualności

Poradnik dla osoby zatrzymanej

Praktyczny poradnik dla zatrzymanego:

 1. Żądaj podania przyczyny zatrzymania. Poproś osoby zatrzymujące o wylegitymowanie się, spytaj o jednostkę oraz organ prowadzący postępowanie. Jeżeli to możliwie przekaż te dane osobie, która była obecna podczas Twojego zatrzymania. Może to znacząco pomóc
  w udzieleniu Ci szybkiej pomocy.
 2. Nie stawiaj oporu podczas zatrzymania. Oczywistym jest, iż tego typu sytuacje nie są przyjemne i wyzwalają negatywne emocje, ale przepychanki z funkcjonariuszami z pewnością wpłyną negatywnie na Twoją dalszą sytuację procesową.
 3. Nie bój się wymagać i dbać o swoje prawa. Jeżeli jesteś obecny podczas przeszukania np. w Twoim domu, dokładnie zapoznaj się z protokołem i jak masz uwagi co do sposobu przeprowadzania czynności – żądaj ich zaprotokołowania!
 4. Uważaj na telefon. Wysoce prawdopodobne jest, że funkcjonariusze zatrzymają Twój telefon. Pamiętaj, że nie musisz podawać kodu dostępu czy innych haseł, jest to wręcz niewskazane.
 5. Ignoruj „nacisk” psychologiczny osób dokonujących zatrzymania. Nie daj się zwieść ich obietnicom, manipulacjom. W większości mają one na celu uzyskania przyznania się do stawianych w przyszłości zarzutów oraz zdobycie jak największej ilości informacji, które mogą pogorszyć Twoją sytuację procesową oraz ewentualnie innych osób występujących w sprawie.  Nie martw się za kradzież sklepową nikt nie zabierze Ci dziecka, a za posiadanie narkotyków Sąd nie orzeknie przepadku całego Twojego majątku.
 6. Żądaj kontaktu z adwokatem. Jeżeli nie znasz numeru adwokata zażądaj kontaktu z osobą najbliższą (którą będziesz mógł poprosić o interwencje adwokata). Na podstawie art. 245 k.p.k. 1. „Zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, a także bezpośrednią z nimi rozmowę..,”
 7. Zawsze lepiej jest powiedzieć mniej. Prawdą, w tym przypadku jest stare powiedzenie, iż „mowa jest srebrem, ale milczenie jest złotem”.
 8. Czekaj spokojnie na adwokata. Jeżeli otrzymałeś informacje od Twojej rodziny, znajomych, że Ci pomogą i zapewnią obronę to czekaj cierpliwie na przyjazd adwokata. Nawet jeżeli zajmie mu to kilka godzin nie daj się zwieść sugestiom funkcjonariuszy i nie wierz w ich „bezinteresowną pomoc”. W postępowaniu karnym na każdym etapie postępowania możesz złożyć wyjaśnienia- dlatego lepiej, aby Twoja linia obrony była skonsultowana z profesjonalnym pełnomocnikiem.
 9. Pamiętaj to organy, które Cię zatrzymywały powinny udowodnić Ci Twoją winę!
 10. Maksymalny czas zatrzymania może wynosić 48 godzin. Bez skierowania wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania maksymalny czas Twojego zatrzymania w policyjnej izbie może wynosić 48 godzin, licząc od momentu zatrzymania, nie przetransportowania do jednostki policji czy innego organu ścigania.
 11. Uważaj na to co mówisz. Jeżeli planujesz składać obszerne wyjaśnienia- uważaj na słowa i dokładnie weryfikuj, to co zapisuje osoba sporządzająca protokół.
 12. Zawsze czytaj dokładnie protokoły oraz inne rzeczy, pod którymi się podpisujesz.

Przedmiotowy poradnik jest dedykowany dla osób podejrzanych, wobec których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniły one przestępstwo i zostały zatrzymane przez organy ścigania. Przedmiotowy poradnik nie odnosi się do podstaw faktycznych oraz prawnych zatrzymania, a także podmiotów upoważnionych do zatrzymania. 

Zaufaj profesjonalistom. Zadzwoń!

+48 506 533 106